Loading...
首页 > 就业指导> 求职 > 职位信息发布 > 文档

日语/韩语/英语网络工程师,思科认证优先,大连

创建于: 2016-12-15 14:25:29          

欲申请该职位,请将简历发送邮箱至libyu@cisco.com

 

岗位要求:

1. 有1年以上网络项目经验

2. 日语/韩语/英语精通

3. 有思科认证或软件开发经验优先

 

 

欲申请该职位,请将简历发送邮箱至libyu@cisco.com

 

评论 (0)