Loading...
首页 > CCNA系列认证> CCNA学习资料 > 文档

“CCNA系列在线讲座”幸运观众

创建于: 2012-07-23 09:50:26          

“CCNA系列在线讲座”幸运观众

 

第一期幸运观众名单

 

徐 通文 
li yongpeng 
侯 文博 
凌 晨敏 
王 悦 
chen hao 
zhang fan 
huang shan

 

幸运观众将获得思科网络学习空间定制的LED风扇一只,请将你们的快递信息发送邮件到jinchen2@cisco.com

 

 “CCNA系列在线讲座”幸运观众

 

每周三晚19:30至20:30,精彩讲座仍在继续!

 

>立即报名参加讲座

评论 (4)