Loading...
首页 > CCNA系列认证> CCNA学习资料 > 文档

CCNA快速学习单元——思科安全设备管理(SDM)

创建于: 2011-01-24 13:56:53          

思科安全设备管理(SDM)

学习目标

  • 描述思科SDM
  • 配置支持思科SDM的路由器
  • 启动思科SDM
  • 思科SDM导航

 

你需要登陆后才能浏览此内容

立即观看

评论 (4)